Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz
VINNARE AV AUGUSTPRISET 2012 (SKÖNLITTERATUR)

INTERVJU
Lousiana Art Channel, på engelska, The Road from Auschwitz.

NYSKRIVET
Sweden the Reluctant Nation, Counterpoint London, mars 2013. Från folkhem till populism.

NYUTGÅVA
Plikten, profiten och konsten att vara människa, har utkommit i en ny och aktualiseradupplaga.
Vinstvårdare, artikel i Expressen den 4 maj 2013.

APROPÅ

... Antisemitismen, Förintelsen och Sverige
Ett särtryck av min artikelserie om Sverige och Förintelsen i Aftonbladet i mars 1979.


... Debatten om vinstdrift av offentligfinansierade verksamheter, här en knippa texter i ämnet genom åren:
Om när vinst kan vara en olämplig drivkraft, 15.12.2010
Vinsten med vården, 18.8.1009
Är sjukvård en affärsverksamhet? 31.3.2005
Ska vinsten driva vården? 27.4.2004
Fritt vårdval? 30.11.2007
Sjukvårdens verkliga problem 4.5.2005
Sjukvårdsindustrins ohållbara löften 15.8.2002
Ett avsnitt ur min bok Plikten, profiten och konsten att vara människa från 2003.
Också krönika i Godmorgon världen, SR P1, 8.7.2012


• kravet från en rad personer på DN-debatt om att avskaffa manlig omskärelse, här en kolumn jag skrev i DN i augusti 2001.

TILL VIKTOR RYDBERGS MINNE

Anförande vid mottagandet av Smålands akademis pris till Viktor Rydbergs minne, Jönköping den 13 november 2010.
• Det skrivna ordet.

OMLÄSNINGEN.

Två kolumner om nationen, demokratin och ett förslag till allmän samhällsplikt.
Kolumn i DN den 26 maj 2009. Nationen på ont och gott.
Kolumn i DN den 27 maj 2009. Ett handfast förslag.
Kolumn i DN den 24.10.2010. Tomrummet efter värnplikten

1.Med anledning av finanskrisen del II, Grekland etc, en kolumn från i september förra året, Att få syn på kapitalismens kris.

2. Med anledning av debatten med Humanisterna om tro och vetande här en längre essä från 1985, Den felande kuggen i tidskriften Allt om böcker (sedermera återgiven i min bok Da Capo al fine, 1994). "Varför gick det snett mellan människan och maskinen, och vari består de rationella utopiernas lockelse och omöjlighet?"

3. Med anledning av kolumnerna om nationen, demokratin och samhörigheten, här en längre essä på liknande tema publicerad 2006 i Södertörn Archaeological Studies 4, med titeln, Mångfald som minne och möjlighet (pdf).

VARTHÄN AMERIKA. Mina reseessäer för Dagens Nyheter, Varthän Amerika, kan läsas på nätet. Del 1 (Nationen) publicerades den 12/10, del 2 (Civilisationen) den 16/10 och del 3 (Imperiet) den 19/10 2008. Serien har också publicerats i danska Information (del 1, del 2, del 3), norska Klassekampen och i decembernumret av tyska Lettre International.

FRIARE KAN INGEN VARA. Hösten 2008 utkom Friare kan ingen vara i en ny upplaga med ett nyskrivet förord. En presentation av den nya utgåvan finns att läsa på Bonniers hemsida.

DET FÖRLORADE LANDET. I månadsskiftet oktober/november 2007 utkom boken i sin tredje svenska pocketupplaga. Den nya upplagan är försedd med ett nyskrivet kapitel, "Tillbaka till gettot". Ett nätutdrag ur den tyska översättningen av det nya kapitlet har publicerats av Lettre International. Den svenska texten (liksom en engelsk översättning) finns publicerad i Eurozine.

POLEMIK. DN-debatt med återkommande aktualitet om gränsen mellan antisionism och antisemitism.

OKENS DAG
Copyright © Göran Rosenberg 2008, alla rättigheter förbehållna. Kontakt: info@rosenberg.se.