Rädda Slussen

Jag har undantagsvis skrivit på ett upprop. Normalt gör jag inte det eftersom jag tills vidare är priviligierad nog att få göra min röst hörd i offentligheten på annat sätt. Detta gäller dock ett nära förestående beslut med långsiktiga, och som jag ser det förödande verkningar för den kanske mest centrala och stadstypiska delen av Stockholm, nämligen Slussen.
Så här en maning till alla som läser detta: sätt er in i det aktuella förslagets verkningar (med bland annat en massiv och visuellt blockerande kommersiell bebyggelse på norra sidan) och om ni delar min uppfattning, gå in på http://upprop.nu/SMEK och skriv på protestuppropet. Nu! Tiden är knapp!