Godmorgon världen, Sveriges Radio 18.8.2019
Vår avtrubbade känsla för verklighet
Jag tror att avtrubbningen av verklighetskänslan kan vara en förklaring till framgångarna för den typ av politiker som kan säga och lova vadsomhelst, utan hänsyn till vad som är möjligt eller omöjligt, verkligt eller overkligt, sant eller falskt. 

Godmorgon världen, Sveriges Radio P1, 21.7.2019.
Den viktigaste bilden från månen
Den viktigaste bilden från månen, den bild som etsat sig fast på vår civilisations näthinna är bilden av Jorden.
Bilden av Jorden när den går upp över månen.

Godmorgon världen, Sveriges Radio P1, 23 juni 2019
Den antiliberala demokratin
Mer eller mindre uttalat företräder den antiliberala demokratins partier och regeringar idén att en demokratiskt vald majoritet har rätt att besluta vad den vill, punkt slut. Den liberala demokratin däremot kan inte sätta punkt där.

Godmorgon världen, Sveriges Radio P1, 26 maj 2019
Att rensa i historien
Hur dömer vi vad människor i en annan tid sade och gjorde?
Allt hårdare, som det verkar.

Godmorgon världen, Sveriges Radio P1, 28 april 2019
Ansvaret för planeten
Räddningen av vår planet är naturligtvis en historisk prövning av vår arts förmåga till ansvar, men också, som jag ser det, en historisk chans att gjuta nytt liv och ny mening i den förmågan. Så att vi om tjugo år fortfarande ska kunna förundras över livets mångfald och skönhet på vår planet – och med viss stolthet se tillbaka på vår förmåga att när så krävdes – ta vårt ansvar för den.

Godmorgon världen, Sveriges Radio P1, 30 mars 2019
Den farliga drömmen om renhet
Drömmen om etnisk renhet är en de mest självdestruktiva i historien. Men också en av de mest förföriska, eftersom den lovar vad människor i turbulenta tider saknar och drömmer om – hemmahörighet, erkänsla och – kontroll. Det var den drömmen som exploaterades av Brexitkampanjens strateger.

Godmorgon världen, Sveriges Radio P1, 3 mars 2019
Greta Thunbergs panik
Jag har stor respekt för Greta Thunbergs panik. Men kanske ännu mer för hennes säregna förmåga att kallt och klart, och därför på något sätt hoppingivande, sätta ord på den.

Godmorgon världen, Sveriges Radio P1, 3 februari 2019
Syndabocken
En enkel lösning på ett problem som inte har någon enkel orsak och ingen enkellösning och ingen självklart skyldig att peka ut, är att lägga skulden för problemet på en oskyldig. 

Godmorgon världen, Sveriges Radio, 6 januari 2019
Till pessimismens försvar
Pessimismen tror jag bättre än optimismen kan få oss att uppskatta betydelsen av det som är, gentemot det som kanske aldrig blir. Också betydelsen av den planet som vi helt osannolikt har fått oss till skänks, och som är den enda planet vi känner där en människa om och om igen kan släpa ett stenblock uppför ett berg – och om och om igen förundras över utsikten längs vägen.

Godmorgon världen, Sveriges Radio P1, 2 december 2018
Tungors gift
Erfarenheten av att ord kan döda sitter av familjehistoriska skäl djupt inpräntad i mig, eftersom det var ord som ytterst gjorde Förintelsen möjlig; ord som hade till syfte att förtala, förödmjuka, förfölja, och till sist förgöra. Och därmed också erfarenheten av att ord inte bara är ord. Ord är också handlingar, ibland brutala handlingar som kan bryta ner människor, och om inte döda dem, så såra dem för livet.

Godmorgon världen, Sveriges Radio P1, 9 september 2018
Faktakollar och politik
Kollektiva känslor av rädsla och hat, när de väl har väckts, kan knappast några faktakollar i världen rå på, eftersom det inte är bristen på fakta som föder och driver dem utan bristen på tillit.

Godmorgon världen, Sveriges Radio P1, 12 augusti 2018
Den stora flykten från verkligheten
När en gigantisk planet oväntat rör sig mot jorden och oundvikligen kommer att kollidera med  den och utplåna allt och alla, sätter sig Claire i en golfbil med sin son för att fly.

Godmorgon världen, Sveriges Radio P1, 15 juli 2018
Identiteten människa
Identiteten människa kan naturligtvis inte vara vår enda identitet, och är knappast heller den som dagligdags betyder mest för vilka vi är och vart vi hör, men en identitetspolitik som gör en huvudsak av vem som ska få kalla sig svensk har, som jag ser det, inte till fullo förstått vad det idag innebär att vara människa.    

Godmorgon världen, Sveriges Radio P1, 22 april 1018
1968 och tidsandan
När historiker och författare femtio år senare ska försöka förstå och beskriva 1968, så finns där någonting som de inte riktigt kommer åt hur noggranna de än är, nämligen hur det var att leva just då och se på världen med just de ögonen.

Godmorgon världen, Sveriges Radio, 25 mars 2018
#metoo och journalistiken
En ny journalistik har sett dagens ljus. Låt mig kalla den metoo-journalistiken. Låt mig också genast säga att jag inte anser det vara journalistik. I varje fall inte det slags journalistik som jag en gång lärde mig på något som kallades journalisthögskolan och som jag efter förmåga har utövat i snart femtio år av mitt liv. 

Recension i Expressen Kultur, 4 februari 2018
Philippe Sands: Vägen till Nürnberg, Bonniers 2018. "Han förblev kemist också i sitt författarskap, skulle man kunna säga. Den precisa blicken, den forskande iakttagelsen, den djupa övertygelsen om människans förmåga att med mineralhacka och provrör, eller med papper och penna, eller med bådadera, skilja kattguld från äkta."

Godmorgon världen, Sveriges Radio, 28 januari 2018
En galen miljö
I filmen Falling Down (1993) fastnar en man i en bilkö på en motorväg i Los Angeles och blir galen. Mannen som spelas av Michael Douglas är väl inte helt balanserad redan som det är, det framgår snart, men det är i bilkön allt brister. Den yttre galenskapen och den inre förenar sig. Efter ett kort gästspel på Los Angeles motorvägar kan jag meddela att vad gäller den yttre galenskapen så har tillståndet om möjligt förvärrats.

Recension i Expressen Kultur, 26 december 2017
Primo Levi: Periodiska systemet, Modernista 2017. "Han förblev kemist också i sitt författarskap, skulle man kunna säga. Den precisa blicken, den forskande iakttagelsen, den djupa övertygelsen om människans förmåga att med mineralhacka och provrör, eller med papper och penna, eller med bådadera, skilja kattguld från äkta. 

Godmorgon världen, Sveriges Radio, 24 december 2017
Julens påminnelse  
Jultiden påminner oss om något som vi människor då och då måste försöka påminna oss: vår gemensamma mänskliga belägenhet.
Den som vi har gemensam också med de mest utsatta i samhället. Ja, synnerhet med dem – eftersom det vi behöver påminnas om är att de också skulle kunna vara vi.

Godmorgon världen, Sveriges Radio, 26 november 2017
Varför kommer nationalismen tillbaka?  
Inte bara i Europa utan också, och inte minst, i Donald Trumps USA. En ideologi med en så väl dokumenterad historia av våld och samhällsförstörelse bakom sig? Och med ett så problematiskt förhållande till demokratin?

Recension i Expressen Kultur, 18 oktober 2017
Sarah Bakewell: Existentialisterna, Albert Bonniers Förlag 2017. "Existentialisterna må ha gjort sitt (den ”autentiska” individen visade sig vara ett förrädiskt fotfäste), men den stora fråga de försökte gjuta liv i tränger sig på igen: Hur kan vi leva vid existensens rand och stirra tomheten i vitögat utan att förlora vår mänsklighet?" 

Omläsningen: I värmens personkrets (Essä från Moderna Tider nr 104, juni 1999). 
Det finns en gräns där lojaliteten mot ”de egna” tar över rättvisan mot ”de andra”. En gräns där känslan av samhörighet tar över principen om allas lika rätt och värde. En gräns mellan dem som hör hemma och dem som inte gör det. Mellan den varma personkretsen och den kalla.
 
Godmorgon världen, Sveriges Radio, 29 oktober 2017
Den nya overkligheten
För en tid sedan såg jag på nätet ett uttalande av förre presidenten Obama. Det var alldeles tydligt Obama som talade, och rösten var omisskännligen hans, och läpparna rörde sig helt synkront med vad han sa, och det hela verkade hur verkligt som helst. Men det bilden av Obama visade var inte vad han hade sagt, utan vad någon mycket skickligt hade lagt i hans mun. Ja, så skickligt att det med blotta ögat och örat inte gick att skilja mellan det verkliga uttalandet och det fejkade. Fejkad bild, fejkat ljud, fejkat meddelande – och som sagt hur verkligt som helst. 

Godmorgon världen, Sveriges Radio, 1 oktober 2017
Hotet mot yttrandefriheten 
Anta att någon använder sin yttrandefrihet för att säga:  jag vill avskaffa din yttrandefrihet. Som säger att om jag får bestämma ska du inte att ha samma friheter och rättigheter som jag i det här samhället, ja kanske inte ens rätten att leva här. Anta kort och gott att någon systematiskt och medvetet använder yttrandefriheten för att genom hets och hot skrämma och tysta utpekade grupper och meningsmotståndare. 

Krönika i Godmorgon världen, Sveriges Radio P1, 6 augusti 2017
Urholkningen av den högre utbildningen
Det må vara att högre utbildning åt alla har blivit en viktig kniv i regeringens politiska verktygslåda, men om kniven görs allt slöare, om högre utbildning åt alla i praktiken betyder sämre utbildning för alltfler, om det som inte får kosta något föder den ena mänskliga kostnaden efter den andra, då undrar jag om inte julipromemorian från högskoleministern är symptom på ett långt större problem än bristen på brett deltagande i högskoleutbildningen.

Krönika i Godmorgon världen, Sveriges Radio P1, 3 september 2017
Utan kollektivt handlande blir inte mycket gjort
Det finns en beprövad metod för att få oss att göra saker mot våra övertygelser, eller mot vårt samvete, eller bara mot bättre vetande, och det är att intala oss att om inte jag gör det så kommer någon annan att göra det i mitt ställe. Eller också, om bara jag gör det som bara kan bli gjort om alla gör det, då spelar det ingen roll vad jag gör. 

Krönika i Godmorgon världen, Sveriges Radio P1, 9 juli 2017
Biologins återkomst
Jag underskattar inte möjligheterna att förändra människans biologi, lika lite som jag underskattar de hot och utmaningar som människans kultur idag ställer världen inför. Men jag är också gammal nog att frukta biologins återkomst som människans öde. Där biologin går in går friheten ut.

Krönika i Godmorgon världen, Sveriges Radio P1, 11 juni 2017
Om behovet av rättvisa
De få konkreta förslag som finns för att lösa det växande orättviseproblemet i vår tid kan tyckas utopiska de också, precis som Bibelns jubelår – skatt på globala finanstransaktioner, skatt på robotar, medborgarlön, globala skattekonventioner, globala välfärdskontrakt – men problemet är verkligt, och de politiska och sociala konsekvenserna av att inte kunna eller vilja göra något åt det börjar bli märkbara.

Krönika i Godmorgon världen, P1, 14 maj 2017
Att göra fel sak av fel skäl
Varför fostrar vi våra barn och vårdar våra sjuka och tar hand om våra gamla? är fortfarande en bra fråga.
Och jag väntar fortfarande på att de högljudda förespråkarna för vinstdriven välfärd ska ställa sig den.

Krönika i Godmorgon världen, P1, 16 april 2017
Hopplöshet och extremism
Jag tror att hopplöshet är en underskattad förklaring till de faktaresistenta och verklighetsföraktande opinioner och rörelser som växer fram inte bara i USA utan också i Europa. Jag tror också att det är en underskattad förklaring till extremism, terrorism och vansinnesdåd.

Krönika i Godmorgon världen, P1, 19 mars 2017
Den mätande klassen – och den utmätta
Verksamheter som tidigare byggde på att vi litade på att folk skötte sina jobb efter bästa förmåga och kunskap, bygger nu på att folk ständigt måste få sina insatser mätta, kontrollerade och utvärderade, eller rejtade om ni så vill..

Krönika i Godmorgon världen, P1, 20 februari 2017
Donald Trump och skriftkulturens nederlag
När vi nu söker förklaringar till hur en kultur av oblyga lögner, alternativa fakta, bisarra konspirationsteorier och verklighetsfrämmande verklighetsuppfattningar plötsligt sätter villkoren för det politiska samtalet i världens äldsta och till synes mest stabila demokrati, så tror jag inte vi kommer undan skriftkulturens snabba försvagning. 

Krönika i Godmorgon världen, P1, 22 januari 2017
Donald Trump och nationalismens återkomst
Den gamla världsordningen må skaka i djupet, och ingen kan ännu veta vad slags ordning, eller oordning, som kan komma i dess ställe, men med Donald Trump som USA:s president inleds nu ett fullskaleexperiment i nationalistisk verklighetsflykt och populistiskt självbedrägeri.

Krönika i Godmorgon världen, P1, 18 december 2016
Utan civilitet är barbariet nära
Det är som om vi inte längre riktigt vet hur vi ska vårda och värna den kanske viktigaste miljön i en storstad, den sociala och mänskliga, den som gör att människor som inte känner varandra och aldrig kommer att göra det, ändå kan mötas och nötas och trängas i samma offentliga rum utan att trampa varandra på tårna, bildligen och bokstavligen.

Krönika i  Godmorgon världen P1, 20 november 2016
Slutet som kom av sig
Det är svårt att tänka sig nu, men för inte så länge sedan, åren efter Berlinmurens fall och Sovjetunionens upplösning och slutet på det kalla kriget, diskuterades på fullaste allvar om inte historien gick mot sitt slut. 

Expressen Kultur, 13 november  2016
Sömnlös i Europa
Valresultatet i USA är en klockren signal till Europas populistiska och främlingsfientliga partier och ledare att hat och lögn är ett politiskt vinnande koncept, att de hädanefter bör känna sig fria att förtala, misstänkliggöra, smutskasta och hetsa mot enskilda och grupper utan hänsyn till förlegade ”politiskt korrekta” anständighetsregler och skamgränser.

Godmorgon världen P1, 23 oktober 2016
Demokratin efter Trump
Om någonting i dagens USA påminner om 30-talet så är det att människor under vissa omständigheter kan fås att tänka och säga och göra saker som nyss var politiskt och moraliskt otänkbara, eller åtminstone tabubelagda. Donald Trump är inte Adolf Hitler men hans förmåga att få sina anhängare att överskrida den ena skamgränsen efter den andra står inte Hitlers långt efter. 

Krönika i  Godmorgon världen P1, 25 september 2016
Om det globala skatteparadiset
Det behöver inte vara häftigt att betala skatt men för att en välfärdsstat ska fungera är det helt nödvändigt. I synnerhet för en välfärdsstat som vår, med stora skattefinansierade åtaganden gentemot sina medborgare. Utan skatt ingen skattefinansierad välfärd, så enkelt är det.

Krönika i Godmorgon världen P1, 28 augusti 2016
De mentala krutdurkarnas problematik
Det finns ideologier och rörelser som erbjuder mål och mening åt de mest terroristiska självmordsdåd, men vad som är hönan och vad som är ägget när en ung människa bestämmer sig för att dra med sig så många människor som möjligt i sin egen död är inte alltid lätt att se. I synnerhet när det visar sig handla om förövare där kopplingen mellan ideologi och handling är oklar och som därmed är svåra att upptäcka på förhand. Hur får man syn på en mental krutdurk som ännu inte mött sin gnista?

Fyra krönikor om judar och judendom i Judisk krönika 2015-2016
Att kunna sin Bibel, JK 3/2015, Judisk debatt(o)kultur, JK 4/2015, Judar och ojudar, JK 1/2016, Inte i mitt namn, JK 2/16
Ett försök att i ett kortare format säga något om vad som håller på att ske med judendomen.

Kulturartikel i Expressen, 16 augusti  2016
Vems kors?
När en rörelse nu startats för att få folk att bära ett kors om halsen (#mittkors) så är den uttalade meningen att korset ska tolkas som symbol för solidaritet med de kristna offren för islamistisk terror. Mindre uttalat görs korset därmed till symbol för en solidaritet som gör skillnad på offer och offer, på offer som är födda i en religion och offer som är födda i en annan (för det är ju så vi i regel får vår religionstillhörighet, genom att födas).

Krönika i Godmorgon världen P1, 31 juli 2016
Lögnen som norm
Det kan naturligtvis ses som en gärning i sanningens tjänst att besvärande e-post-intriger i det demokratiska partiet i syfte att motarbeta Bernie Sanders läckt ut i offentligheten, men om det skett med rysk hjälp i syfte att skada Hillary Clinton och gynna Donald Trump, så är det inte sanningen vi ser, utan propagandalögnen i en ny skepnad. Om lögnen tillåts installera sig som norm i våra demokratier, är det förstås bara en tidsfråga innan vi alla har låtit lura oss för sista gången.

Krönika i Godmorgon världen P1, 3 juli 2016
Felet med folkomröstningar
Det finns de som påstår att folkomröstningar är den högsta formen av demokrati. Tro dem inte. Folkomröstningar är ett slag i magen på demokratin. I varje fall på det vi kallar den representativa demokratin, som är den enda demokrati vi känner som förmår förena makt med ansvar.

Krönika i Godmorgon världen P1, 5 juni  2016
Europa och Brexit 
Det är ju inte så att ett Europa utan EU skulle bli ett Europa av lyckligen frigjorda och fridfullt samverkande nationalstater. Nej, utan något slags EU inte heller några fridfulla nationalstater, bara en liten tätbefolkad kontinent vars konflikter, gamla som nya, än en gång riskerar att växa oss alla över huvudet.

Krönika i Godmorgon världen P1, 8 maj 2016
Vi behöver också trons språk
Kunskap är en överskattad tillgång i vissa lägen. Jag menar inte att okunskap är bättre än kunskap, självklart inte, bara att kunskap inte är det enda som driver oss människor att tänka och handla på ett visst sätt, och därför inte alltid räcker för att få oss att tänka och handla på ett annat. 

Krönika i Godmorgon världen P1, 10 april 2016
Askdöden – ett järtecken i tiden?
Myten om trädet som bär upp världen på sina grenar, är kanske inte så tokig när allt kommer omkring.

Krönika i Godmorgon världen P1, 14 mars 2016
Bassängbadets ideologer
Här uppenbarar sig en ideologi som av ett till synes pragmatiskt problem – går det rent praktiskt att sätta av några timmars bassängtid för kvinnor enbart – gör ett principiellt ställningstagande: det offentliga får inte ge efter för kulturella och religiösa särkrav. 

Krönika i Godmorgon världen P1, 14 februari  2016
Fallet Macchiarini och vetenskapen
Berättelsen om stjärnkirurgen som med Karolinska Institutets renommé och välsignelse i ryggen fick leka doktor Mengele, dvs göra vetenskapligt oprövade och uppenbart livsfarliga medicinska experiment på levande människor, är en skräckhistoria där verkligheten oavbrutet överträffar mardrömmen. 

Krönika i Godmorgon världen P1, 17 januari 2016 (något längre textversion)
Det finns fler Sicilien än Sverige i världen
Det är lättare rasera tillit än att bygga den, och det är mera näraliggande att vara lojal mot familjen än mot staten.
Det finns kort sagt fler Sicilien i världen än Sverige, vilket ibland kan vara bra att påminna sig.

Krönika i Godmorgon världen P1, 20 december 2015
Nationalstaten är inte tillbaka
Det sägs att nationalstaten är tillbaka. Tro det inte, de nationella gränskontrollerna till trots, och den nya nationella asylpolitiken, och framgångarna för partier som kräver nationen åter.

Krönika i Godmorgon världen P1, 22 november 2015
Att hata världen II
Varför är unga människor, ofta mycket unga människor, beredda att dö för att förgöra inte bara sig själva utan hela den värld de nyss levde i? En värld som varje ung människa vid sina sinnens fulla bruk inte bara borde se som värd att leva i – utan också värd att leva för. Ja, som unga människor för inte så länge sedan rentav var beredda att för.

Krönika i Godmorgon världen P1, 25 oktober 2015
Att hata världen I
Det är Breivik om och om igen, den obemärkte och försmådde som genomskådat omvärlden och börjat hata den och som i internetvärldens ekokammare byggt en allsmäktig fantasigestalt av sig själva, en hämnare, en dödsängel, en svart riddare rustad till tänderna för att med ett iskallt genomfört massmord få omvärlden att se – och darra.

Riksmötets öppnande, tal i Storkyrkan, 15.9.2015
Hem och hemlöshet
Sensommaren 1945 för nästan exakt sjuttio år sen kom en ung man till en plats i Småland som heter Öreryd. Det är en mycket liten plats längs Nissastigen mellan Jönköping och Gislaved, och vet man inte om att den ligger där kan man lätt missa den. Kanske lättare idag än för sjuttio år sedan, då här fanns ett mottagningsläger för överlevande från de nazistiska koncentrations- och dödslägren, vilket var svårt att missa för den som råkade fara förbi. 

Krönika i Godmorgon världen P1, 30 augusti 2015
EU faller sönder
Det heter att Rom inte byggdes på en dag, men Rom föll heller inte på en dag, inte heller på ett år eller två. Historikerna tvistar fortfarande om när det hela började och vad som utlöste det och när exakt det tog slut, vilket är ett sätt att säga att också de mest avancerade samhällsbyggen, kanske i synnerhet såna, kan falla sönder utan att man riktigt vet hur det har gått till.

Krönika i Godmorgon världen P1, 5 juli 2015
Det svenska flyktingundantaget
Om EU förra året hade beviljat asylansökningar i samma proportion som Sverige skulle det totala antalet ha överskridit en miljon, jämfört med den faktiska siffran, drygt 183 000, till vilken Sverige bidrog med nära en femtedel medan vissa EU-länder bidrog med praktiskt taget ingenting alls. 

Krönika i Godmorgon världen P1, 9 maj 2015
Skamgränsen
Av alla de mänskliga handlingar som ingen hade kunnat föreställa sig före kriget – och de visade sig vara många – är nog Förintelsen den händelse som vi efter kriget fortfarande har svårast att föreställa oss, och som vi därför, så gott det går, gör klokt i att försöka påminna oss, eftersom den mer än någon annan händelse, tror jag, påminner oss om vad människan, under vissa omständigheter, är kapabel till.

Expressen Kultur 20.1.2015
Bra för vad?
På frågan vad jihadistiska terrordåd ska vara bra för har jihadisterna ett klockrent om än inte rumsrent svar. Vilket intefritar oss från frågan vad en hårt islamhäcklande satirtidning ska vara bra för i ett land där människor med muslimsk bakgrund är starkt underrepresenterade i samhällets eliter och starkt överrepresenterade i samhällets marginaler och där ett öppet islamfientligt parti är på väg att bli landets största. Finns också här.

Nyårstal i Engelbrektskyrkan den 31.12.2014 och 1.1.2016
Om att förundras och häpnas
Det kan tyckas barnsligt, men jag kan fortfarande bli förundrad över att Samhället fungerar, att det kommer rent vatten ur kranen, både varmt och kallt, och att vilt främmande människor ibland ler mot varandra på gatan, och man någotsånär kan lita på att bussarna och tågen och bankerna fungerar och att det som fungerar idag kommer att fungera i morgon också.

Krönika i Godmorgon världen P1, 27 juli 2014
Partilöst
Utan partier ingen representativ demokrati. Utan representativ demokrati ingen demokrati.Tomma partier är förmodligen mera ett symptom på demokratins kris än orsaken till den. Det gör inte saken bättre.

Krönika i Godmorgon världen, P1 22 juni 2014
Maktlöshetens återkomst
Jag tror att Barack Obama kommer att gå till historien som den amerikanska reträttens president, och krigen i Irak och Afghanistan som den amerikanska världsordningens Suez, det krig som 1956 markerade slutet för det brittiska imperiet.

Krönika i Godmorgon världen, P1 18 maj 2014
Rädda sånglärkan
Det finns en del som redan har börjat kalla vår tid för det sjätte utdöendet, the sixth extinction, på engelska.
Efter det förra utdöendet, det femte, var det däggdjurens tur att ta jorden i besittning. Och så småningom en enda däggdjursart, homo sapiens. Vilka arter ska ta över jorden efter det sjätte utdöendet?

Krönika i Godmorgon världen, P1 13 april 2014
Nyhetsverkligheten
Den dag världen går under kommer det att ske i flerfaldig direktsändning. Och vi kommer alla att sitta som klistrade vid skärmen, obenägna att missa en enda sekund av den senaste nyhetsutvecklingen – om det så är den sista.
Återstår frågan: vad var det som hände?

Krönika i Godmorgon världen, P1 9 mars 2014
Populismens spöke
Vår tids populistiska och nationalistiska rörelser lever på att inte behöva infria och ta ansvar för vad de lovar.
Politiskt ansvar har samma effekt på de här rörelserna som solen på trollen, de spricker.

Krönika i Godmorgon världen, P1 9 februari 2014
Sista vägskälet?
Om John Kerry misslyckas i sitt försök att få till stånd en tvåstatslösning kommer ingen amerikansk president att inom överskådlig tid lägga ner kraft och riskera prestige på att försöka igen. Om det fortfarande finns en väg till en tvåstatslösning så är det här det sista vägskälet.

Krönika i Akademikern, sep-okt 2013
Bananer och bostäder
Det lilla problem som uppstår i länder där man inte kan bo i plåtskjul året om, i varje fall inte utan att frysa ihjäl, är nämligen hur alla de som ändå envisas med att vilja bo där ska tillförsäkras någonting mer än ett plåttak över huvudet.

Krönika i Akademikern, aug 2013
Billigt och dåligt
De flygbolag som konkurrerar med osannolikt billiga biljetter konkurrerar också med löner och arbetsvillkor som för inte länge sedan skulle betraktats som osannolika – eller i varje fall oanständiga.  

Krönika i Godmorgon världen, P1 28 juli 2013
Dårarnas paradis
Att vara optimist idag är att låna från framtiden för att finansiera nuet.
Det är cykelteoremets optimism. Den som inte trampar, faller omkull.

Krönika i Godmorgon världen, P1 30 juni 2013
De misstrodda
Ju mindre vi litar på att folk gör sitt jobb desto mer kommer vi att behöva kontrollera dem.
Och desto mer vi tror oss kunna kontrollera desto mindre tillit tror vi oss behöva.
Frågan är bara vem som till sist ska kontrollera kontrollanterna. Och kontrollanternas kontrollanter.

Kulturartikel Expressen 4.5.2013
Vinstvårdare
Varför är begränsningen av vinstdrivande företag inom vård, skola och omsorg för kontroversiell till och med för socialdemokrater? Svaret: ett kapitalstarkt välfärdsindustriellt komplex som ingen längre vågar utmana på allvar.

Krönika i Godmorgon världen, P1 7 april 2013
De papperslösa och vi
Lagen mot moralen, det kollektiva intresset mot det enskilda samvetet, så ser asylpolitikens ofrånkomliga dilemma ut – och det bör vi vara hederliga nog att se i vitögat

Krönika i Akademikern, april 2013
Visionsnöden
Populism växer ur politikens maktlöshet, inte ur dess möjligheter och visioner.
Populism och affärsplaner är vad som blir kvar när politiken förlorar sina visioner.

Krönika i Godmorgon världen, P1 10 januari 2013
Bonusmänniskan
Den fråga som bankprotesterna mot bonustaket till sist väcker är: vad för slags finansvärld är det vi har fått?
Och vad för slags människor är det som styr och ställer i den?
Och vad slags banker är det som anser sig vara beroende av sådana människor?

Krönika i Godmorgon världen, P1 13 januari 2013
De blonda och de blåögda
Längtan efter ett svunnet Sverige är Sverigedemokraterna inte ensamma om i svensk politik. Folkhemsnostalgin odlas fortfarande lite här och var. Vad de tills vidare varit ensamma om är den blonda och blåögda visionen av vad slags Sverige de vill ha tillbaka.

Krönika i Godmorgon världen, P1 18 december 2013
Europa inför 2013
Ett system byggt på principen en för alla och alla för en är ju till sist vad som krävs för att rädda euron, inte ett system präglat av principen ingen för alla, var och en för sig själv.

Krönika i Godmorgon världen, P1 21 november 2012.
Håller arbetslinjen?
Om nu alla partier är för arbetslinjen kan man möjligen fråga sig varför fler människor än på länge inte har ett arbete, och varför allt fler som har ett arbete har tillfälliga jobb som ger lägre lön och mindre trygghet.

Krönika i Godmorgon världen, P1 21 oktober 2012.
Supermaktens återtåg
President Obama har undan f ör undan insett detta och så sakta tvingats laga efter läge och kan mycket väl komma att gå till historien som det amerikanska återtågets förste president. 

Krönika i Godmorgon världen, P1 29 juli 2012.
Varför kunskap?
Det är i och för sig inget nytt att forskningen följer pengarna.
Det som är nytt är att pengarna i så stor utsträckning följer pengarna.
Det som är nytt är att frågan om samhällsnyttan i så hög grad har blivit en fråga om ekonomisk nytta.

Krönika i Godmorgon världen, P1, 8 juli 2012.
Vinst och förpliktelse
Vi vårdar inte våra sjuka och tar inte hand om våra gamla för att det lönar sig utan för att vi måste.
Det är det som är skillnaden mellan produktion av lastbilar och produktion av exempelvis sjukvård eller äldreomsorg. Skillnaden mellan produktionen av något som med fördel kan regleras av tillgång och efterfrågan på en marknad och produktionen av något som i längden inte kan det, eftersom det i sista hand är produkten av en förpliktelse.

Under strecket, Svenska Dagbladet 21 januari 2012.
Den osäkra investeringen i dig själv
Trots fortsatt höga skattenivåer och omfattande kollektiva transfereringar och försäkringar växer klyftorna i samhället, ökar bristerna i vård, skola och omsorg, tilltar otryggheten och den sociala utslagningen (utanförskapet). Det verkar numera högst sannolikt att morgondagens generationer kommer att få en sämre välfärd än gårdagens, eller åtminstone leva i större ekonomisk och social osäkerhet.

Under strecket, Svenska Dagbladet 30 oktober 2011.
Jakten på den multikulturella syndabocken
Om inte förr så står det väl idag klart att Europas nationalstater befinner sig i en period av nationsöverskridande omvälvningar och påfrestningar som bara till liten del kan förklaras av något som kallas multikulturalism. De försvagade värdegemenskaperna och de framväxande enklaverna och den återuppväckta nationalismen är i det sammanhanget inte resultatet av en ny och förfelad idé om hur samhället ska organiseras utan av en gammal och förlegad.

Akademikern 2011-09
Socialförlamning
Ett samhälle som övermannas av rädsla är ett samhälle som inte längre förmår fullgöra sitt syfte.
Det är för detta tillstånd jag vill föreslå ett nytt ord: socialförlamning.

Akademikern 2011-07
Evighet till salu
I en värld där ”allt fast och beständigt förflyktigas”, för att citera Karl Marx, är en klocka byggd för evigheten kanske så nära ett stycke fast mark under fötterna som man kan köpa sig för pengar.

Essä Fokus 2011-09-23
Israels perfekta storm
Uttrycket ”en perfekt storm” betecknar en osannolik konstellation av omständigheter som dramatiskt samverkar till en katastrof. I filmen med samma namn handlar det bokstavligen om en storm så osannolik att ingen båt eller besättning är rustad att stå emot den, inte heller filmens. Också publicerad i danska Information. Länk till artikeln i Fokus.

Sista kolumnen i DN 2011-09-06
Behovet av hem
Att göra ett hem av Europa är ingen enkel sak men utan ett europeiskt hus där de många hemmen på den lilla ytan kan förmås att dela tak över huvudet och mark under fötterna och om det kniper, bröd på bordet, öppnar sig en väl upptrampad stig mot europeisk splittring, försvagning och förstörelse.

DN bryter med Rosenberg, Dagens Media 15.8.2011

Kolumn DN 2011-08-12
Människans verk
Den europeiska krisen är européernas eget verk, precis som krisen i USA är amerikanernas, och båda kriserna, alltmer sammanvävda, är ett resultat av människans tidvisa oförmåga att förstå villkoren för samhällets existens.
Samhällsuppbyggnad är en genuint mänsklig förmåga, samhällsförstörelse likaså.

Kolumn DN 2011-07-27
Efter Murdoch
De korrumperande följderna av denna affärsidé – brutala medier, strykrädda politiker, principlösa journalister och korrupta poliser –  har nu i ett slag blottas för alla att se eftersom den mur av politiskt-medialt ryggborstande som så länge skyddat den har rasat samman och de inblandades medietränade ursäkter och bortförklaringar inte övertygar någon.

Kolumn DN 2011-07-12
Blockerad konflikt
Så vad ska omvärlden göra? Naturligtvis fortsätta att reagera och protestera eftersom Israels politik förtjänar att reageras och protesteras emot, men hur göra det utan att förstärka den politik som ska försvagas? Det är den fråga som Gazaflottiljen än en gång väcker.

Kolumn DN 2011-06-14
Marx och krisen
Om kapitalismens benägenhet för djupa kriser hade Karl Marx en hel del att säga och en hel del av detta tål att sägas igen. Om inte annat så för att än en gång försöka påminna oss om att kapitalismen är en långt ifrån ”naturlig” ordning, att den för att uppstå och fortbestå kräver en komplex ”överbyggnad” av politiska, rättsliga och kulturella institutioner och traditioner. Däri skiljer sig inte kapitalismen idag från kapitalismen på Marx tid.

Kolumn DN 2011-05-17
Money Talks
Så ser ekvationen ofrånkomligen ut: lägger vi ut myndighetsutövning på marknaden måste vi antingen öka kontrollen av myndighetsutövningen eller acceptera att pengar börjar styra där vi inte vill att de ska styra. Avreglering utan ökad kontroll är ett recept för ökad korruption. Kanske hög tid att vi i reda pengar satte ett pris också på detta.

Kolumn DN 2011-04-26
En högre rättvisa?
Jag delar inte slutsatsen att religionen nödvändigtvis spelat ut sin roll i samhället eller ens i politiken, men jag anser att det kyrkliga påskuppropet om det svenska sjukförsäkringssystemet lämnar en viktig fråga obesvarad: med vilken auktoritet uttalar sig kyrkan i demokratins (folkstyrets) angelägenheter?

Kolumn DN 2011-03-23
Ett moraliskt val
Kärnkraften ingår i den finstilta faustiska pakt som vår civilisation ingått med djävulen eller åtminstone med vårt sämre jag; löftet om paradiset åt oss själva mot risken för helvetet åt våra barn och barnbarn.

Kolumn DN 2011-03-09
Vad kan Watson?
Jag vågar härmed satsa en symbolisk slant på att datorer aldrig kommer att ha någon humor, inte heller kommer de någonsin att kunna skriva poesi värd namnet, än mindre tolka den. I varje fall inte utan att varje människa ganska snart förstår att det är en maskin som varit i farten.

Krönika Akademikern nr 2 2011
Tågen i tiden
Det kommer att ta årtionden att bygga de banor och räls som krävs för att de operatörer som nu ska konkurrera om att använda dem ska kunna göra det med tätare och snabbare tåg och inte med panoramavagnar och helgpaket.

Kolumn DN 2011-02-15
Efter Tahrirtorget
Oavsett vad slags styre som till sist utkristalliserar sig ur revolten i Egypten, försiktig renovering eller radikalt nybygge, så har Israels säkerhet blivit än mer beroende av maktförhållandena som Israel har allt mindre makt att påverka. I synnerhet inte en makt som stött sig på att USA för alltid skulle dominera Mellanöstern.

Kolumn DN 2011-02-04
I bubblornas värld
Sällan har väl uttrycket ”efter oss syndafloden” (Madame Pompadour) varit mera passande än i en tid när dagens generationer genom sitt handlande, eller brist på handlande, bokstavligen hotar att lägga framtida generationer under vatten.

Kolumn DN 2011-01-05
Efter Wikileaks
Yttranefriheten förutsätter i sista hand att det finns en gräns mellan det som yttras privat och det som yttras offentligt. I den gränslösa debattkulturen finns ingen sådan gräns. Det privata har blivit offentligt och det offentliga privat. Det betyder att ingen längre kan vara säker på i vilket sammanhang det som yttras kommer att förstås eller missförstås.

Kolumn DN 2010-12-08
Debatt(o)kulturen
En konsekvens av WikiLeaks-erfarenheten (att allt som är digitalt kan spridas momentant över hela världen) kan mycket väl bli ett samhälle av mindre offentlighet, ökad slutenhet och fler gränser.

Krönika Akademikern september 2010
Att tro på framtiden
Jag letar efter framtidsvisioner i den pågående valrörelsen men finner till stor del visioner av gårdagen. Det vi hade igår lovas vi få tillbaka i morgon.

Kolumn DN 2010-10-24
Det pliktlösa samhället
Värnplikten har kanske förlorat sin militära betydelse men politiskt och socialt lämnar den ett tomrum efter sig.

Kolumn DN 2010-08-25
Europa är en idé
Den europeiska idéns historiska utmaning är att av små folk med konstiga språk skapa en fungerande politisk gemenskap.
Inte för att det är en vacker idé (vilket det onekligen är) utan för att det är en god idé.
I synnerhet om man betänker alternativen.

Kolumn DN 2010-07-23
Var finns utgången?
Vid närmare eftertanke präglas vår värld i hög grad av projekt som verkar sakna strategier för hur man vid ett misslyckande ska avsluta dem och gå ur, eller åtminstone hur man ska hantera följderna.

Kolumn DN 2010-07-07
Vem hotar oss?
Ju fler säkerhetssystem vi anser oss behöva för att skydda oss mot människor vi inte litar på, eller anser oss ha skäl att frukta, desto osäkrare kommer vår värld att kännas.
Kanske skulle världen må bra av att återförtrollas en smula.

Kolumn DN 2010-06-04
Israels värld
Den fortsatta ockupationen av nära tre miljoner palestinier på Västbanken och i östra Jerusalem, med murar, taggtrådsrullar och bosättningar, är i grunden ett hot mot Israel, inte ett försvar. Så ser i alla händelser större delen av världen på saken.
Hur länge kan Israel leva i en värld för sig?

Kolumn DN 2010-05-12
Kontrollens gränser
På konflikten mellan samhällsintresse och vinstintresse finns ingen enkel lösning, inte heller går det i längden att blunda för den. Det kommer alltid att finnas verksamheter i samhället som inte kan tillåtas läggas ner eller gå i konkurs och för vilka ekonomisk vinst är en olämplig drivkraft.

Kolumn DN 2010-04-07
Europas problem
Europas främsta och fortsatta problem är de gamla vanliga européernas oförmåga att tänka och handla som européer. Europa är en ordning som bara kan byggas på ett virrvarr av nationer och kulturer – eller inte byggas alls.

Kolumn DN 2010-03-09
Vårt behov av rättvisa
När var och en anses ha sig själv att tacka/skylla för sin status i samhället, och den enes orättvisa därmed blir den andres rättvisa, förlorar ojämlikheten sina spärrar och begreppet rättvisa sin mening.

Kolumn DN 2010-02-16
I samhällets intresse
En allt vanligare tanke i vår tid är att varje verksamhet i samhället ska bära sina egna kostnader. Inte bara bilfabriken eller personaluthyrningsföretaget utan också postkontoret (som av det skälet snart inte finns), universitetet, skolan, vårdcentralen, järnvägslinjen, busslinjen. Detta är inte nödvändigtvis alltid fel men det är heller inte alltid nödvändigtvis rätt.

Kolumn DN 2010-01-07
Vad kan Obama?
Yes we can var det politiska mantra som mer än något annat elektrifierade Obamas valkampanj och mobiliserade hans anhängare, och även om de flesta nog förstod att det främst var symboliskt menat och att Obama inte skulle kunna allt, är det likväl många som efter snart ett år anser sig ha skäl att ställa frågan: Vad kan Obama?

Kolumn DN 2009-12-08
Hoppet och rädslan
Såväl Europa som USA är idag i starkt behov av politiska visioner som förmår väcka hopp och stävja rädsla. För USA gäller ingenting mindre än den amerikanska drömmens förnyelse och fortlevnad. För Europa gäller ingenting mindre än den europeiska gemenskapens förnyelse och fortlevnad.

Kolumn DN 2009-11-12
En annan värld
En annan och bättre värld måste alltid synas möjlig, och ska demokratin fortsatt ha någon mening måste den inte bara ha förmågan att anpassa oss till världen som den är –  utan också förmågan att förändra den. Det är en av lärdomarna tjugo år efter murens fall.

Essä DN 2009-10-27
Vad göra med judarna?
Kanske hade det varit bättre för judarna om de kristna riktningar som i begynnelsen ville rensa ut det judiska arvet ur kristendomen hade segrat och judarna hade fått behålla sina skrifter och sina profeter och sin Gud för sig själva.
Frågan är förstås vad det då hade blivit av kristendomen.

Kolumn DN 2009-10-07
Israels mjuka makt
Än en gång tycks Israels specifika form av mjuk makt, soft power, ha fungerat; makten att med tillvitelser om otillbörliga motiv oskadliggöra en tillbörlig kritik av Israels politik. Knappt hade Goldstonekommissionens rapport nått offentligheten förrän Richard Goldstone förvandlades från en internationellt aktad och respekterad människorättsjurist till en israelhatande och terroristkramande brottsling.

Kolumn DN 2009-09-23
Att få syn på kapitalismens kris
I ett samhälle där armador av professionella verklighetsproducenter verkar för att just deras verklighet ska synas för var och en, är det lätt hänt att ingen får syn på den verklighet som förenar oss alla. I så måtto är mediesamhället och dess aktörer ett hinder för vår förmåga att gemensamt förstå och hantera den kris som fortsatt existerar vare sig vi har fått syn på den eller inte.

Kolumn DN 2009-08-19
Vinsten i vården
Vi vårdar inte våra sjuka och svaga därför att vi kan tjäna pengar på att göra det. Vi vårdar våra sjuka och svaga därför att vi som samhälle mår bättre av det. Det är den verkliga vinsten i vården.

Kolumn DN 2009-07-24
Vad kan bevisas?
För en tid sedan noterade jag att det numera finns evidensbaserad potträning för barn. Häromdagen noterade jag att musikterapin för cancerpatienterna vid Radiumhemmet ska läggas ner, förmodligen i brist på evidensbasering. Vad jag över tiden noterar är framväxten av en ny utopi; evidensbaseringen av livet självt.

Tal på Nationaldagen den 6 juni 2009
Så vill jag se den här dagen, nationaldagen, inte som ett firande av den nation som en gång fanns utan av den nation som idag är möjlig – men som är möjlig bara om vi förstår att det är en annan nation än igår, byggd på en annan samhörighet, baserad på delvis andra erfarenheter och andra minnen och andra berättelser.

Kolumn DN 2009-05-27
Ett handfast förslag
Istället för att avskaffa värnplikten föreslår jag att vi utvidgar den till en plikt för varje svensk medborgare att mellan sitt artonde och tjugofemte levnadsår göra sex månaders samhällstjänst.

Kolumn DN 2009-05-26
Nationen på ont och gott
Fortsatt verkar nationalstaten utgöra ett slags gräns för den medborgerliga samhörighet som ytterst är förutsättningen för den politiska demokratin. Därmed inte sagt att ens den nationella samhörigheten kan tas för given, och därmed inte heller demokratin.

Kolumn DN 2009-04-15
Att handla fritt
Valet i den pågående krisen står inte mellan frihandel och protektionism, utan mellan en omglobalisering baserad på tilltro och en avglobalisering framdriven av misstro.

Kolumn DN 2009-03-10
Ett minne blott?
Att jämföra Auschwitz med Gaza, eller Israel med Nazi-Tyskland, är inte nödvändigtvis detsamma som att förneka gaskamrarna, men logiskt sett är steget inte långt.

Kolumn DN 2009-02-10
Ett riskabelt system
Det växande gapet mellan vad en generation förmår spara och vad en annan generation förmår ta ut, är ett problem som varken kan eller bör lösas genom hasardspel.

Kolumn DN 2009-01-08
Bortom sans och vett
Vad sans och vett kräver är att USA:s nye president satsar landets resterande makt och prestige på att genomdriva den enda möjliga lösningen av Palestinakonflikten.

Kolumn DN 2008-12-10
Samhällets återkomst
Sammanbrottet i den globaliserade finansmarknaden och sammanbrottet i den globaliserade ekonomin, är sammanbrottet för den ideologiska världsbild som i ett kvartssekel format bådadera.

Kolumn DN 2008-11-06
När tilliten rasar
Blotta misstanken att banken i en aldrig så avlägsen framtid skulle kunna försvinna eller slå igen eller helt sonika förskingra de pengar vi efterlämnat skulle sannolikt vara skäl nog att aldrig anförtro den några.

Kolumn DN 2008-09-17
Sara Palins bedrägliga värld
Med valet av Sarah Palin till John McCains vicepresidentkandidat, har illusionsmakeriet och självbedrägeriet upphöjts till republikansk vinnarstrategi.

Kolumn DN 2008-08-12
Irans kärnvapen
Hur få Iran att av egen vilja och i eget intresse underordna sig en internationell reglering av kärnvapnen? är frågan.
Att kärnvapenmakterna börjar göra allvar av sin förbindelse att avskaffa dem, är kanske svaret.

Kolumn DN 2008-07-04
Vad kan förändras i Amerika?
Möjligheten till förändring – ja närmast löftet om förändring – är en oskiljaktig del av idén om Amerika. Möjligheten för varje amerikan att byta ett sämre liv mot ett bättre, eller ett gammalt mot ett nytt. Om inte idag så i morgon. Om inte för sig själv så för sina barn. Presidentvalet i höst artar sig till en strid om den amerikanska idén.

Kolumn DN 2008-05-09
Minne mot minne
Den dag som minnet av staten Israels tillblivelse och minnet av det Palestina som därmed gick förlorat kan samsas på ett och samma inbjudningskort, dvs den dag då två folk kan se sin gemensamma historia i ögonen och bejaka sin oupplösliga ödesgemenskap, den dagen finns det verkligen anledning att fira.

Kolumn DN 2008-04-23
Problemet med pillret
Nyss var människan fri att med hjälp av tanken och viljan utmana biologins villkor. Nu är hon fri att med hjälp av biologin utmana tankens och viljans villkor.
Det är onekligen en radikal förändring i synen på vad det innebär att vara människan.

Kolumn DN 2008-03-27
När bubblor brister
Vad jag tror att världens regeringar och centralbanker måste börja ifrågasätta är den globala finanskapitalismens makt och förmåga att frammana och främja finansiell spekulation i förväntade värden.

Kolumn DN 2008-02-22
Att minnas Auschwitz
Vägen till helvetet är inte bara kantad av goda avsikter.
Den är också upptrampad med små, små steg av utstötning och likgiltighet. Detta är den allmänmänskliga betydelsen av Auschwitz, och för att hålla den levande duger det inte med kitsch.

Kolumn DN 2008-01-10
Jordens ranson
Vad klimatkrisen har ställt det globala samhället inför är en klassisk ransoneringssituation; förbrukningen av en tillgång som är central för alla måste snabbt och kraftigt begränsas, och fördelningen av konsumtionsbegränsningen ske på ett sätt som är politiskt och socialt acceptabelt för de flesta.

Kolumn DN 2007-12-20
Ett nytt ansikte för Amerika
Efter sju år med George W Bush har världen lärt sig att skillnaden mellan två presidentkandidater i Amerika kan betyda skillnaden mellan en värld och en annan.

Recension DN 2007-12-02
Det västerländska undantaget
Vad Mark Lilla vill visa är att det slags formella separation mellan religion och politik som vi idag betraktar som en oundgänglig följd av samhällets modernisering och demokratisering är det högst specifika resultatet av en högst specifik västerländsk erfarenhet och utveckling.

Kolumn DN 2007-11-30
Fritt vårdval?
Den nya valfrihetsretoriken tenderar att mörklägga den i särklass största utmaningen för den offentligfinansierade sjukvården i Sverige: det växande gapet mellan stegrade individuella förväntningar och tilltagande offentliga begränsningar.

Nytt efterord till tredje upplagan (2007) av Det förlorade landet
Tillbaka till ghettot (pdf)
Fortsatt militär övermakt är inte ett övertag. Fortsatt barrikadering mot palestinierna är inte ett skydd. Den mur som ska stänga ute palestinierna kommer alltmer att stänga inne också judarna.

Kolumn DN 2007-11-01
Vad är verkligt? (länk till Dagens Nyheter)
Mediesamhället ger oss helt nya möjligheter att kommunicera med varandra, men det ställer också helt nya krav på vår förmåga att skilja mellan verkligt och overkligt.

Kulturkommentar DN 2007-10-02
Ett litterärt projekt?
Lika bra att utgå från att vi alla är potentiellt påhittade personer i Alex Schulmans eller någon annans litterära projekt.

Kolumn DN 2007-09-26
Vad ska folk säga?
Ju kortare och brutalare det offentliga minnet blir, desto vanskligare för en avgången politiker att räkna med långsiktig utdelning i form av anseende och desto större frestelse att räkna med kortsiktig utdelning i form av pengar

Kolumn DN 2007-08-28
Gud är inte död
Religion är för mig varje trosföreställning om vad det innebär att vara människa, om livets mål och mening. En sådan trosföreställning lever vi alla i, vare sig vi är medvetna om det eller inte.

Kolumn DN 2007-07-25
Destruktiv politik
Efter fyrtio år är inte bara hoppet om en palestinsk stat för överskådlig tid krossat utan också drömmen om ett Israel i fred och försoning med sin omvärld.

Kolumn DN 2007-07-06
EU-samarbetet vid vägs början? 

Det nya EU-fördragets ogenomskinliga tillkomst och svårgenomskådliga innehåll bekräftar att vägen från ekonomisk gemenskap till politisk union har slutat i en återvändsgränd.

Kolumn DN 2007-04-13
Islamister för demokrati?
Islamistiska partier och rörelser kan visa sig vara demokratins bästa chans i arabvärlden. Förutsatt förstås att västvärlden lär sig skilja på islamister och islamister.

Kolumn DN 2007-03-08
Dimridåer i sjukvården
En sjukvård som ska ges efter behov kan inte samtidigt vara en sjukvård som ska ges efter betalförmåga. En sjukvård som siktar på en ”lysande” tillväxt kan inte samtidigt vara en sjukvård som begränsas av sin offentliga finansiering.

Reflektion vid temaafton om Förlåtelse – Forum, Stockholm 1 mars 2007.
Förlåt, men visst vet vi väl vad vi gör?
Är inte det rätta ordet för det vi normalt menar med förlåtelse, ett annat – nämligen försoning? Försoning som en process i genom vilken en oförrätt kan vägas upp – och rättvisa skipas.

Kolumn DN 2007-02-27
Carl Bildts kapitalförstöring
I något skede i sitt efterpolitiska liv valde Carl Bildt att inte längre föröka sitt politiska kapital utan att förstöra det, dvs att till så hög kurs som möjligt växla in det i en mera materiell och lätträknad valuta, dvs reda pengar.

Kolumn DN 2007-01-26
Vad får judar tycka om Israel?
Att i en tidskrift som Judisk Krönika anklagas för att ”innerst inne” vilja Israels utplåning är ingen liten sak.
Innefattar efterföljande replikskifte i DN 29.1.07.
Finns också i engelsk översättning.

Kolumn DN 2007-01-09
Den korta siktens tyranni
Det kan tyckas tillspetsat att tala om tyranni när ingen tyrann kan pekas ut och inget yttre tvång kan spåras, ja när vi i själva verket tycker oss ha större frihet än någonsin att göra det vi själva tycker är bäst.

Kolumn DN 2006-12-20
Amerikas språng i mörkret
Vad slags Amerika som kan komma att resa sig ur askan av ett geopolitiskt sammanbrott i Irak och Mellanöstern vet vi ännu inte. Och därmed inte heller vad slags världsordning som då kan bli möjlig.

Kolumn DN 2006-10-18
Vad betyder public service?
När det samlade begreppet för den viktigaste kulturinstitutionen i Sverige är ett lånord från engelskan som ingen förstått att översätta är det inte så konstigt att ingen heller förstår vad Sveriges Radio och Sveriges Television just nu håller på med.

Kolumn DN 2006-10-10
Att förstå är inte att försvara
Berättelsen om den unge Mohammed Bouyeris väg från kulturell vilsenhet till jihadistisk extremism är med små variationer också berättelsen om flera av självmordsbombarna i New York, Madrid och London. Vad vi därmed börjar förstå är att jihadismen lika mycket kan vara en produkt av globaliseringen som av islam.

Kolumn DN 2006-09-22
När staten höjer pekpinnen
Idén om att ge staten ökade maktbefogenheter för att disciplinera olydiga (svårintegrerade) grupper och individer i samhället har märkligt nog växt sig starkast i ett parti med tillnamnet ”liberalerna”.

Kolumn DN 2006-08-12
Sista slaget i kriget mot terrorismen?
Med det katastrofala kriget i Libanon kan i alla händelser en vändpunkt ha nåtts vad gäller Israels närmast religiösa tilltro till sin egen förmåga att militärt behärska och avskräcka sina motståndare.

Kulturkommentar DN 2006-08-03
Farliga fördomar
En om ”judarna” djupt rotad positiv fördom, som efter en grogg eller två brukar vändas i sin motsats, är föreställningen att ”judarna” är smartare och intelligentare än alla andra.

Kolumn DN 2006-07-25
Krigarna från Mars
Någonting hände på den enda supermaktens väg mot supermakt. De krig som skulle vinnas förlorades. De fiender som skulle försvagas förstärktes. De samhällen som skulle räddas förstördes. Den globala säkerhet som skulle öka minskade.

Kolumn DN 2006-07-08
En utrikespolitik utan ansvar
Hur kom det sig att Sverige plötsligt fick en utrikespolitik vars uppenbara konsekvens har blivit att det palestinska samhället befinner sig på randen till upplösning, miljoner palestinier befinner sig på randen till svält och Israel har återinvaderat Gaza.

Kolumn DN 2006-06-08
Ett problem i kommunikationen
När reklamen och propagandan försöker förklä sig till journalistik försöker de helt enkelt bara förklä sig till en mera trovärdig avsändare.

Kolumn DN 2006-04-28
En liberalism för de framgångsrika
Det är förvisso bättre att vara framgångsrik och frisk än misslyckad och sjuk men det är inte självklart någonting att göra en dygd av, än mindre upphöja till ideologi eller religion.

Kolumn DN 2006-03-14
Rapport från det tredje världskriget
I det tredje världskriget utkämpar Israel och hela västvärlden en kamp på liv och död mot vår tids Hitler, den islamistiska fundamentalismen, som med terrorn som vapen, och kanske snart också med kärnvapen som vapen (Iran), har föresatt sig att utplåna staten Israel, besegra USA och störta den västerländska civilisationen i gruset.

Kulturartikel DN 2006-02-11
Yttrandefrihetens gränser
När vi hävdar rätten att närsomhelst och varsomhelst få säga vadsomhelst, hävdar vi en rätt som inte kan utövas i praktiken. Eller som om den utövades i praktiken skulle upphäva sig själv.

Kolumn DN 2006-02-01
Allt går inte att mäta
Vill vi veta om människor i ett samhälle är någotsånär nöjda med sina liv vet vi numera att de siffror vi använder för att mäta och jämföra ekonomiska nivåer och ekonomisk tillväxt säger oss förvånansvärt lite om den saken.

Kulturkommentar DN 2006-01-14
I Sharons kikare
Om det som Ariel Sharon hade i kikaren kommer att förverkligas av hans efterträdare tror jag han ska vara tacksam över att inte personligen behöva bevittna konsekvenserna.

Kolumn DN 2006-01-04
Att se det stora i det lilla
Den ”amerikanska” modellen har lett till fler jobb med sänkt köpkraft, den ”europeiska” modellen har försökt bevara köpkraften till priset av färre jobb. Båda modellerna har lett till växande klyftor och ökat utanförskap.

Essä DN 2005-12-10
Slutet för tvåstatslösningen?
Om det palestinska området reduceras till ett utomhusfängelse på Gazaremsan och några militärt inhägnade enklaver på Västbanken finns inte längre någon tvåstatslösning.

Invigningstal vid utställningen Sverige och Förintelsen, Levande historia 2005-11-09
Den osynliga gränsen
Vi skulle gärna för vilja veta, och helst vilja bli varnade och kanske rentav vilja bli stoppade, om och när vi är på väg att passera från människa till monster.

Kolumn DN 2005-09-22
Mångkultur är inget val
Alternativet till integration är inte ett samhälle utan mångfald (som några av multikulturalismens belackare tycks fantisera om), utan mångfald utan samhälle (vilket de framväxande enklaverna är ett förebud om).

Kolumn DN 2005-08-11
På lång sikt kan vad som helst hända?
Varför ska de miljarder människor som i dag får sina liv uppryckta och sina samhällen upprivna av globaliseringens "kreativa förstörelse" låta sig övertygas om att detta på lång sikt (när de väl är döda) är bra för alla?

Kolumn DN 2005-06-16
Europa och globaliseringen
Det finns förvisso mycket att säga om hur EU-projektet har konstruerats och hanterats och om vem och vad som bär ansvaret för att det nu har körts i diket, men om den globala slutsatsen blir att nationella opinioner i längden inte kan vinnas för övernationella institutioner, är det mycket som har gått förlorat.

Kolumn DN 2005-05-04
Sjukvårdens verkliga problem
Den offentligfinansierade sjukvårdens verkliga problem är ett efterfrågeproblem – inte ett effektivitetsproblem. I sista hand frågan om vem som ska ha råd och möjlighet att efterfråga vad i ett oändligt utbud av produkter för ytterligare en smula längre och bättre liv.

Kolumn DN 2005-03-31
Är sjukvård en affärsverksamhet?
Vad som just nu står på spel i debatten är inte framtiden för ett eller annat vinstdrivet sjukhus i Sverige utan frågan om vilka drivkrafter som ska bestämma sjukvårdens tillväxt i vår del av världen.

Kolumn DN 2005-02-04
Är Israel en partner för fred?
Det har sedan länge stått klart att säkerhetsbarriären inte upprättats enbart för att skydda staten Israel utan också för att skydda judiska bosättningar djupt inne på ockuperad mark. Länge har det hetat att Israel inte har en partner för fred.
Kanske dags att ställa frågan om palestinierna har någon.

Kolumn DN 2005-01-13
En handfast påminnelse
Det är onekligen en paradox att vi i dag tror oss kunna leva friare och mer oberoende av andra än någonsin tidigare, samtidigt som vi aldrig någonsin tidigare varit så beroende av så många.

Kolumn DN 2004-12-21
Ondskans återkomst
Vi säger inte att muslimerna är onda men vi säger allt tydligare att det onda i våra samhällen beror på dem. Och allt tydligare att roten till det onda måste bort.

Kulturartikel DN 2004-11-28
En filosof för sin tid
Skillnaden mellan Ingemar Hedenius och de ”kris- och krigsmärkta filosofer” han bekämpade var att de senare ville ge klyftan en plats i filosofin medan Hedenius ville barrikadera filosofin emot den.

Kolumn DN 2004-11-01
Respekten för Amerika
Ett icke-respekterat Amerika är ett osäkert Amerika och ett osäkert Amerika är inte en tillgång för världen utan ett problem.

Kulturkommentar DN 2004-10-29
Journalistkåren hycklar om subjektivitet
Om ni råkar träffa en person som ytterst engagerat inte har några egna åsikter om någonting så är sannolikheten stor att vederbörande jobbar som journalist på Sveriges Radio.

Kulturkommentar DN 2004-08-15
Polisjakter som affärsidé
En polis som säljer egna bilder från en polisjakt till högstbjudande kvällstidning har tydligen inte gjort något olagligt.

Kolumn DN 2004-08-12
Rädsla eller rättssamhälle?
De lättköpta lösningarnas män och kvinnor har haft några vinnande veckor i spåren av några iögonfallande rymningar från föregivet välbevakade svenska fängelser.

Kolumn DN 2004-07-24
Ska vinsten driva vården?
Anledningen till att vi hittills utan större diskussion (åtminstone i Sverige) har accepterat ekonomisk vinst som drivkraft i den offentligfinansierade sjukvården och äldreomsorgen är att vi har låtit intala oss att vinstdrivna företag kan ge oss mer och bättre vård för mindre pengar. Det kan de inte.

Kolumn DN 2004-06-01
Vårt behov av barbarer
Dagens egenmäktigt dragna frontlinjer mellan gott och ont, civilisation och barbari, är inte bara felaktiga och självmotverkande, utan bakom dem kan skapas ett utrymme för vår tids inte så synliga och tydliga barbarer att i godhetens namn inta vår egen civilisation.

Kolumn DN 2004-04-29
Israels självmordspolitik
Israels styrande extremister må planera att driva bort så många palestinier som möjligt och spärra in resten i muromgärdade, bantustanliknande, områden, men det samhälle de därvid skapar kommer alltmer att likna en isolerad befästning i öknen, sammanhållet av rädsla, byggt på murar och styrt av fanatiker.

Krönika Journalisten 2004-04-27
Vad driver motorjournalistiken?
Den som vill göra ett upplyst och ansvarsfullt val av bil eller läsa om andra aspekter av bilar och bilkultur än trånga bakluckor och ”suverän körglädje” har föga att hämta i det till journalistisk produkt förklädda reklam- och propagandablad för bilindustrin som Dagens Nyheters motorbilaga numera utgör. .

DN-kultur 2004-04-08
Passionen, påsken och judarna
Att en sadomasochistisk, antijudisk och misantropisk gestaltning av kristendomens mest centrala berättelse nu etsar sig fast på näthinnorna hos miljontals människor över hela världen bådar inte gott. Vare sig för judar eller kristna. Eller via Dagens Nyheter .

Invigningstal på Mariehamns litteraturdagar 2004-03-26
Språnget från verkligheten – litteraturen i dokusåpans tidevarv
Om litteraturen kan sägas ha en uppgift i dokusåpans tidevarv, så är det att göra oss verkliga – för oss själva. Och att göra det i öppen strid mot den verklighetsindustri som med stor kraft försöker göra allt annat än oss själva verkligt

Kommentar DN-kultur 2004-03-23
Förödmjukelsen av en fiende (eller via länk till DN)
Stater förväntas inte mörda. Stater förväntas inte agera terrorister. När så ändå sker bör man inte bli förvånad över följderna.

Kolumn DN 2004-03-19
Rätt sak av fel skäl?
i takt med att det officiella skälet för att inleda kriget mot Irak för ett år sedan, massförstörelsevapnen, har visat sig vara felaktigt, har vi fått höra kriget försvaras med att rätt sak gjordes av fel skäl. Jag delar inte den uppfattningen.

Kolumn DN 2004-02-22
Jakobinernas oupplysta återkomst
Det franska slöjförbudet har inte tillkommit för att värna en upplyst nationell gemenskap mot en oupplyst religiös anstormning. Det har tillkommit för att värna en stat som inte vet vad den ska ta sig till med den faktiskt existerande mångfalden i samhället.

DN-kultur 2004-01-23
Ambassadören och antisemitismen
Detta är det i särklass allvarligaste med det som nu sker. Att en regering i Israel systematiskt förstärker och utnyttjar antisemitismens fobier för egna politiska syften.

Kolumn DN 2004-01-20
Välfärdsstaten och mångfaldssamhället
Den nordiska välfärdsstaten förutsätter en kulturell samhörighet som inte längre existerar - och som inte längre kan återupprättas.

Reportageserie från USA på DN Kultur 2004-01-04/07/11
1. Rädslans imperium
2. Trons Imperium
3. Hoppets imperium
Vad har hänt med Amerika efter den 11 september 2001? En personlig reportageresa genom ett samhälle där den historiska rädslan har fått ny näring, religionen ett nytt fotfäste och den amerikanska drömmen nya problem. Den samlade texten.

Kolumn DN 2003-12-21
Ansiktslösa kapitalisters (o)ansvar
Så länge vi fortsätter att sätta våra sparade pengar i händerna på ansiktslösa pensions- och aktiefonder, så länge kommer det ansvarslösa ägandet i företagen att öka.

Kolumn DN 2003-11-14
Den fortgående förbrukningen av förtroende
Hur många missbrukade förtroenden av ledande personer i samhällsbärande affärsverksamheter tål en huvudsakligen förtroendebaserad ekonomi innan den tar allvarlig skada?

Kolumn DN 2003-10-12
Ett nederlag för demokratin
Det var inte demokratin som segrade i folkomröstningen den 14 september. Det som segrade var frikopplingen av makten från ansvaret och demokratins institutioner från folkets opinioner.

Kolumn DN 2003-09-16
I politikens tomrum
Vad denna folkomröstning utlöste var en tillfällig men total kollaps i förbindelsen mellan politikens institutioner och opinionens frustrationer. Vad den kommer att lämna efter sig är ett Sverige i akut behov av att fylla ett politiskt tomrum.

Göteborgs-Posten 2003-09-12
Såren efter mordet på Anna Lindh
Den verkliga oskulden var att tro att vi kunde gå till folkomröstning om euron utan riva upp djupa och svårläkta sår i folkopinionen mellan i grunden två oförenliga bilder av vad slags land Sverige är och bör vara.

Kolumn DN 2003-09-10
Den gömda konflikten om Sverige
Vad konflikten i grunden gäller är två oförenliga bilder av Sveriges plats i världen. Vad vi i praktiken tillhållits att folkomrösta om är ett ja- och ett nejalternativ för hur Sverige ska förbli vad det alltid har varit.

Kolumn DN 2003-08-08
Den betydelselösa politiken
Jag har förståelse för betydelsen av politisk makt och jag tycker inte det är fel att så långt möjligt slå vakt om enigheten och styrkan i ett parti som i sextio av sjuttio år har lyckats inneha den politiska makten. Vad jag inte har förståelse för är den politiska makten som självändamål.

Pamflett producerad av Sverige i Europa inför folkomröstningen den 14 september 2003
Europas framtid är ingen åskådarsport (pdf-fil)

Artikel i Aftonbladet 2003-07-23
Minnets och glömskans kontinent (pdf-fil)
Europa har producerat några av mänsklighetens största ögonblick och några av dess mest fasansfulla, och att det är ungefär samma människor som producerat bådadera”.

Essä i boken Den gränslösa medborgaren, Atlas 2003.
Demokrati för mångfald (pdf-fil)
Uppgiften att skifta nationella demokratiers fundament från likhet till olikhet, från enhetlighet till mångfald, är politiskt ny och historiskt oprövad. Dock ofrånkomlig om man anser att demokratin bör bevaras.

Kolumn DN 2003-07-11
Svenskarna är inte dumma längre
De dumma svenskarna är inte dumma längre. I varje fall litar vi allt mindre på staten och allt mindre på varandra.

Kolumn DN 2003-06-06
Europas framtid är ingen åskådarsport
Vi kan rimligen inte stå vid sidan av och titta på ett spel som vi själva deltar i och vars utgång delvis är beroende av hur vi själva spelar.

Kolumn DN 2003-05-09
Vägkartan och verkligheten
Ett imperium som bygger på att världen kan ritas om med hjälp av militära chocknedslag och administrativa snabbvisiter har antingen uppfunnit en historiskt ny form för maktutövning eller gruvligt misstagit sig på terrängen.

Kulturessä DN 2003-04-25
Varför litar vi på varandra?
Det finns mänskliga samhällen byggda på att de flesta litar på varandra och mänskliga samhällen byggda på att de flesta misstror varandra. Frågan om hur mellanmänsklig tillit kan uppstå och utvecklas väcker allt större intresse och ger upphov till allt fler svar. Recension av Bo Rothstein: Sociala fällor och tillitens problem, SNS förlag 2003.

Kolumn DN 2003-04-01
Från vision till högmod
Den fråga som det amerikanska agerandet i världen efter den 11 september väcker är inte längre av om vi kan rädda oss från framtida attacker av terrorism (det kan vi inte), utan om vi kan rädda oss från den just nu pågående attacken av högmod.

Kolumn DN 2003-03-07
Amerikas krig är inte längre dess lednings
Detta är den första amerikanska ledning som så totalt lär undgå att, med Kants ord, "nedkalla krigets krav över sig", den första amerikanska ledning som inte löper risken att någon nära anhörig eller vän personligen kommer att tvingas utkämpa dess krig.

Programbladet till Antigone av Sofokles, Dramaten våren 2003
Samhälle och samvete
Vintern 2002 mördades en ung kvinna i Sverige av sin far. Fadern lät oss förstå att han bara hade gjort vad han måste göra. Han hade gjort vad som var rätt och riktigt att göra mot en dotter som hade svikit sin lojalitet mot familjen eller klanen.

Tidskriften Arena februari 2003 (1/03)
Varför federation?
De som tror att bildandet en europeisk federation är liktydigt med mera överstatlighet har dels inte förstått vad som menas med en federation, dels inte förstått hur överstatligt EU redan är.

Kolumn DN 2003-02-18
Någonting har hänt i Amerika
”Amerika är Guds sista försök att rädda mänskligheten”, skrev Ralph Waldo Emerson.
Amerika måste börja rädda mänskligheten inom tre veckor (sedan blir det för varmt), säger George Walker Bush.
Mänskligheten är inte övertygad.

Kolumn DN 2003-01-13
Hur odugliga föräldrar ska vi tåla?
Problemet med barn är ju att de fortfarande föds och hanteras av föräldrar som ingen barnomsorgskunnig människa har valt, än mindre duglighetskontrollerat, och som därför kan visa sig vara precis hur odugliga som helst.

Kulturessä, Dagens Nyheter, 2002-06-17
Israel och historien
I det hårdnande politiska klimatet i Israel ökar nu också pressen på den israeliska historieforskningen. Studien av en tidigare okänd massaker på arabiska bybor under kriget 1948 har kostat en forskarstuderande hans framtid och hotar nu att kosta en känd israelisk historiker hans professur.

Essärecension DN 2002-12-19
Konsten att sälja det man vill ha sagt?
Om det nu var så att det faktiskt gick bättre när alla bråkade om vad som måste stå i DN och vad DN måste stå för, är det ju långt ifrån självklart att det kommer att gå bättre när vad som måste stå i DN och vad DN måste stå för inte längre tycks vara den självklara utgångspunkten.

Kolumn DN 2002-12-04
Varför ja till euron?
De som tror på eurons politiska framtid röstar ja. De som inte gör det röstar nej. Så enkelt är det. Och så svårt, eftersom ingen säkert vet om euron har en politisk framtid, eller vad slags framtid som i annat fall öppnar sig.

Kolumn DN 2002-11-12
Den europeiska oordningen
Vi är på väg att få en demokrati där de som beslutar inte har något ansvar och de som har ansvar inte har något att besluta. Inte mycket till demokrati, kort sagt. Detta är för mig det viktigaste skälet till att EU måste ges en politisk form, en konstitution om man så vill, där politisk makt tydligt länkas till politiskt ansvar.

Kolumn DN 2002-10-08
Antisemitismens hot och hotbilder
Att antisemiter fantiserar om judar betyder inte att judar bör fantisera om antisemiter. När så nu sker, och när det så uppenbart sker för att rättfärdiga "judiska" politiska och militära aktioner som inte kan rättfärdigas på annat sätt, är detta i allra högsta grad ett judiskt problem.

Kolumn DN 2002-09-18
Europa och världsordningen
Det framväxande officiella USA-argumentet mot den världsordning vi nyss trodde vi levde i är att Europa inte förmår leva upp till den, att Europa bara är berett att försvara den till siste amerikanske soldat, att Europa är mycket snack och lite handling.

Krönika i Studio Ett, P1,  2002-09-11
11 september: två oförenliga berättelser
Nu står dom emot varandra. Berättelsen om världssamfundet och berättelsen om det sårade världsimperiet. 
En händelse, två berättelser – som inte längre går att förena. Två tänkbara världsordningar, där den ena bara kan tänkas på bekostnad av den andra.

Kolumn DN 2002-08-13
Sjukvårdsindustrins ohållbara löften
Varje gång ännu lite bättre sjukvård synes kunna köpas för ännu lite mer pengar påskyndas utvecklingen mot en individualiserad och privatfinansierad sjukvårdsmarknad där det aldrig sinande utbudet av nya sjukvårdsprodukter fritt tillåts tillmötesgå en aldrig sinande efterfrågan på ett bättre liv.

Kultur essä 17 juni 2002
Den glömda historien om Tantura
I det hårdnande politiska klimatet i Israel ökar nu också pressen på den israeliska historieforskningen. Studien av en tidigare okänd massaker på arabiska bybor under kriget 1948 har kostat en forskarstuderande hans framtid och hotar nu att kosta en känd israelisk historiker hans professur.Affären kring händelserna i Tantura visar hur svårt det officiella Israel har att erkänna vidden av den palestinska katastrofen, än mindre sin egen skuld i den.

Kolumn DN 2002-07-19
En värdefull familjekonflikt
Familjen har fortsatt att försvagas utan att den roll som familjen på gott och ont spelar i varje barns liv kunnat övertas av någon annan. Människans mest grundläggande organisationsproblem, hur föda och fostra nya generationer, är för tillfället dåligt löst.

Kolumn DN 2002-05-02
Eliternas flykt och Le Pens lockelse
I samma veva som förre ABB-chefen Percy Barnevik fick sin miljardpension uthängd på världens löpsedlar fick vi också veta att han donerat nio miljoner kronor till ett museum i sin barndomsstad Uddevalla. "Hans tack till hembygden", hette det i nyhetstelegrammet.

Kolumn DN 2002-04-04
Dödsdansen i Mellanöstern
Självförintelsens logik är både skrämmande och fascinerande. Skrämmande, eftersom logiken saknas. Det är inte logiskt att den som kan välja liv och framtid väljer död och självförintelse. Fascinerande, därför att vid en viss punkt bli självförintelsen likväl logisk.

Kolumn DN 2002-03-01
Det osynliga kriget mot oss alla
Det är möjligt att demokratier inte går i krig med varandra, i varje fall inte så lätt, men det är helt säkert att demokratier inte så lätt går i krig om den egna opinionen är emot. Demokratier som förlorar striden om opinionen förlorar i regel också kriget. Det var så USA förlorade kriget i Vietnam.

Kolumn DN 2002-02-16
Mannen som inte trodde på Sverige
I den berömda öppningsscenen i "Gudfadern" kommer Bonasera till Don Corleone (Marlon Brando) för att be om hjälp med en liten sak. "Jag tror på Amerika", är Bonaseras och filmens inledande och missledande ord.

Kolumn DN 2001-07-25
Mediemakt och rättssäkerhet. Domen mot Jesús Alcalá.
Fallet Jesús Alcalá aktualiserar frågan: hur garanterar vi rättsprocessens oväld? Hur isolerar vi en saks rättsliga prövning från sakens mediala exponering?

Kapitel ur Tankar om journalistik, Prisma 2000
Reklam och journalistik
Ett återkommande problem i journalistiken är avsändaren. Det borde inte vara något problem men är det likväl. På frågan Vem är avsändaren? borde finnas ett enkelt och entydigt svar: det är journalisten som är avsändaren, journalisten och ingen annan. Anledningen till att det likväl är ett problem är att journalister eller journalisters företrädare ofta hänvisar till någon annan eller något

Kapitel ur Tankar om journalistik, Prisma 2000
Jan Stenbeck som ägare
I samtliga medieföretag där jag arbetat har det funnits ägare, men ingen som det gått att tala med, eller se i ögonen, eller klämma på pulsen. Ingen utom en. Skälet är enkelt. Man kan inte se ett parti i ögonen, eller en facklig centralorganisation, eller en legering av stat och folkrörelser, vilket var de ägare jag arbetade för innan jag träffade Jan Stenbeck.

Moderna Tider och Svenska Dagbladet, februari 1997.
Debatt om liberalism och nyliberalism
En som jag ser det fortsatt aktuell debatt mellan mig och dåvarande Timbro-chefen PJ Anders Linder om stat, marknad, politik och demokrati. 

Debatt med Henrik Bachner i Dagens Nyheter, februari 2000
Om antisionism och antisemitism
När blir kritik av staten Israel antisemitism? Eller kritik av judiska idéer? Eller kritik av judar? Ganska snart och påfallande friktionsfritt, menar Henrik Bachner i sin uppmärksammade studie av antisemitismen i Sverige efter 1945.

Föredrag Bertil Ohlin-institutet 31 maj 1999
Har socialliberalismen någon framtid?
Ett liberalt parti måste sluta vara ett ett parti med en allt starkare teknokratisk framtoning och en beskäftigt ingenjörsmässig attityd till samhällets problem och konflikter, och åter bli en kämpande idérörelse. Individens rätt att forma sitt eget liv i globaliseringens och individualiseringens tidevarv kräver inte nödvändigtvis mindre politik och mindre stat, däremot förmodligen en annan politik – och ett annat slags stat.

Utdrag ur boken Da Capo al Fine, Moderna Tiders förlag 1994
En efterklok betraktelse
För mig, liksom för många andra, började 1968 den 20 december 1967. En vietnamdemonstration utgående från Folkets hus vid Norra Bantorget möttes med batonger och ridande polis. In i portgångarna längs Kungsgatan jagades en generation.

Debattartiklar i Dagens Nyheter våren 1993
Myrdal avklädd
En polemik om lögn och antisemitism.

Intervju i Dagens Nyheter den 25.1.1992
Via sionism och "68" till moderna tider. "Nu kallas jag högerbuse, det är jag inte. Jag blir matt av framrusande trosvisshet"