VÄLKOMMEN!
(Navigation for the English version of the site can be found at the bottom of this page.)

Jag heter Göran Rosenberg och är författare och journalist. Jag ska efter förmåga försöka hålla sidan levande med texter artiklar, bokuppgifter, framträdanden, länkar och annat som jag hoppas kan vara till lite nytta och någon glädje. Texterna är för privat bruk endast, så för offentlig återgivning eller publicering fordras mitt tillstånd.

KONTAKTA MIG
För att komma i kontakt med mig skicka e-post till: info@rosenberg.se
En pressbild finns att hämta här.
Bakgrundsprofil för talar- och moderatorsuppdrag finns att läsa här

GODMORGON VÄRLDEN
Sedan våren 2012 är jag var fjärde vecka krönikör i Godmorgon världen i Sveriges Radio P1

USA: TVÅ DOKUMENTÄRSERIER
 I ljuset av vad som nu sker i USA lägger jag här ut länkarna till mina två dokumentärserier för TV4 från 2004 och 2008. Framhämtade ur arkiven tycker jag de är v'äl värda att ses om eftersom de på många sätt förebådar det Amerika som 2016 kommer att välja Donald Trump till president.

Amerikas val 2004.
1. Rädslan
2. Tron
3. Hoppet

Amerikas val 2008.
1. Nationen
2. Civilisationen
3. Imperiet

WHITHER ISRAEL?
A discussion between myself and professor Avi Shlaim at Lund University in April 2016.

AKTUELLA TEXTER (för fler texter klicka här).

KOLLEKTIV OFÖRMÅGA (Godmorgon världen, Sveriges Radio, 3 september 2017). Alltmer av det som väljare i ett land förväntar sig att deras nationellt valda politiker ska göra något åt är saker som kräver kollektivt handlande över nationsgränser. De nationella politiker som förespeglar något annat – genom Brexit eller America First eller en mur mot än det ena än det andra – bedrar antingen sina väljare eller lovar något de inte kan hålla. Vad de däremot effektivt bidrar till är det klimat av misstroende och misstänksamhet där kollektiv oförmåga och demokratisk maktlöshet frodas som bäst. Är det något klimat som människan ­– och bara människan – kan påverka så är det detta. Läs mer här>

BIOLOGINS ÅTERKOMST (Godmorgon världen, Sveriges Radio P1, den 9 juli 2017). Jag underskattar inte biomedicinens eller genteknologins eller robotteknologins möjligheter att förändra människans biologi, lika lite som jag underskattar de hot och utmaningar som människans kultur idag ställer världen inför. Men jag är också gammal nog att frukta biologins återkomst som människans öde. Eller som jag ser det, människans fängelse. Där biologin går in går friheten ut.  Läs mer här>

OM BEHOVET AV RÄTTVISA (Godmorgon världen, Sveriges Radio P1, 11 juni 2017) De få konkreta förslag som finns för att lösa det växande orättviseproblemet i vår tid kan tyckas utopiska de också, precis som Bibelns jubelår – skatt på globala finanstransaktioner, skatt på robotar, medborgarlön, globala skattekonventioner, globala välfärdskontrakt – men problemet är verkligt, och de politiska och sociala konsekvenserna av att inte kunna eller vilja göra något åt det börjar bli märkbara. Läs mer här>

ATT GÖRA FEL SAK AV FEL SKÄL (Godmorgon världen, P1, 14 maj 2017). Jag kunde helt enkelt inte föreställa mig att vi plötsligt skulle drivas att fostra våra barn och vårda våra sjuka och ta hand om våra gamla av samma skäl som vi drivs att producera bilar och mobiltelefoner. Jag var fast i föreställningen att vi måste fostra våra barn och vårda våra sjuka och ta hand om våra gamla oavsett om det lönar sig eller inte – eftersom det som ytterst driver oss att göra det är en förpliktelse och inte en lönsamhetskalkyl. Läs mer här>

DONALD TRUMPS HUNDRA DAGAR AV FÖRSTÖRELSE (Expressen den 29 april 2017) Efter hundra dagar har president Donald Trump åstadkommit en hel del. Inte genom att bygga upp något, eller få något genomfört (snarare rekord i att inte få något genomfört), utan genom att underminera några av fundamenten för den amerikanska demokratin. Läs mer här>

HOPPLÖSHET OCH EXTREMISM (Godmorgon världen, P1, den 16 april 2017) Det sägs att det sista som överger människan är hoppet. Man skulle också kunna säga: utan hoppet dör människan.
Jag tror det ligger en sanning i det. Läs mer här>

DEN MÄTANDE KLASSEN (Godmorgon världen, P1, den 19 mars 2017) Jag vill bara inledningsvis varna mina lyssnare om att några av er kan komma att bli uppringda efter den här krönikan som ett led i Sveriges Radios ständigt pågående kundundersökning i kvalitetssyfte. Det hela tar bara några minuter och är till för ert eget bästa. Ju fler undersökningar, desto bättre kvalitet på programmen är det tänkt. Läs mer här>

DONALD TRUMP OCH NATIONALISMENS ÅTERKOMST. (Godmorgon världen, P1, den 22 januari 2017). Nu har nationalismen åter rest sig från de döda och går som ett spöke genom världen och lovar att göra land efter land stort igen, och sedan Vita Huset intagits av en president som lovar att göra sitt land stort igen genom att dra sig ur den världsordning som hans eget land en gång skapade och beskyddade, och istället börja skydda Amerikas gränser från ”andra länders härjningar”, som han på sitt brutala vis uttryckte saken, så kan i princip vadsomhelst hända. 
Också det som inte skulle få hända igen.  Läs mer här>