FRIARE KAN INGEN VARA: DEN AMERIKANSKA IDÉN FRÅN REVOLUTION FRÅN REAGAN - OCH LITE TILL

"Friare kan ingen vara" är en kombination av reportage och idéhistoria, berättelse och reflektion; en bok som ger perspektiv på Amerikas agerande i världen och på hemmaplan. När den utkom första gången 1991 betecknades den av Per T Ohlsson i Sydsvenska Dagbladet "som nittiotalets viktigaste bok" (nittiotalet hade då inte varat särskilt länge) och av en amerikansk recensent i Statsvetenskaplig tidskrift, professor Joe Board, som "the best book on American political history written by a European in recent years." När den nu ges ut på på nytt är det i en uppdaterad och utvidgad upplaga, med bland annat två helt nyskrivna kapitel.
I Svenska Dagbladet skrev Lars Lönnroth om den nya upplagan att "dess briljanta framställning av USA:s idéhistoriska utveckling står sig förträffligt".
I "Affärsvärlden" skrev Kerstin Karlsson: "Jag är visserligen från start förförd av att någon kan droppa namn som Tocqueville, Hanna Arendt, Axel von Fersen och Gud i samma analys, men Göran Rosenbergs bok är så bildande och ledigt skriven att man som läsare hela tiden drabbas av aha-upplevelser som ovan; en plötslig känsla av att ha förstått något viktigt om USA.
Han skildrar den amerikanska drömmen på ett sådant sätt att den faktiskt känns begriplig, och till slut också älskvärd, trots att han nogsamt och undersökande lyfter fram även skuggsidans USA, med avgrundsdjupa sociala klyftor och orättvisor."